دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قصایداست وغزلیات ورباعی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۶۴/۰۰۰
پدید آورندگان : اسماعیل بن جمال‌الدین کمال اسماعیل (شاعر) هروی سرخوش (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 7
تاریخ خلق : ۱۷ صفر ۱۲۶۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان