دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۶۹/۰۰۰
پدید آورندگان : کمال الدین اسماعیل بن محمد بن عبدالرزاق اصفهانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 7
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان