بوستان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۱۸/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (شاعر) امیر کاتب شیرازی (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 7
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی لبه دار ، معرق طلاپوش، تذهیب،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان