دیوان امیر خسرو دهلوی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۲۴/۰۰۰
پدید آورندگان : امیر خسرو بن سیف الدین محمود دهلوی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 8
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، زرکوب،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان