دیوان عطار نیشابوری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۲۶/۰۰۰
پدید آورندگان : فریدالدین عطار نیشابوری (شاعر) عبدالعزیز بن محمد طبسی ناظری (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 6
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان