دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : کمال الدین اسماعیل بن محمد بن عبدالرزاق اصفهانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 7
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان