دیوان بدر چاچی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحافظ (خطاط) بدر چاچی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 7
تاریخ خلق : ۱۰۸۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، رویه مغزی دار،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان