چاچی بدرالدین

چاچی، بدرالدین بدرالدّین محمّد (ف ۷۴۸ق) ملقب به بدر چاچی از شاعران پارسی‌گوی سدۀ هشتم هجری است. دیوان او دربرگیرندۀ دوهزار بیت است. بدر چاچی از پیروان توانای سبک خاقانی و چامه‌های او پیچیده و پرآرایه است. بدر چاچی در ولایت چاچ (تاشکند امروزی در ازبکستان) زاده شد و در جوانی زادگاهش را ترک کرد و به دهلی رفت. وی در هند به خدمت امیران تُغلُقیه، به ویژه سلطان ابوالمحامد محمدشاه بن تغلق درآمد و از جانب او به فخرالزّمان ملقب شد.

نظر شما: