شرح وقایةالروایة فی مسائل‌الهدایة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۳۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عبیدالله‌بن مسعود محبوبی نیشابوری (مؤلف)
موضوع اثر : فقه شیعه
تاریخ خلق : ۹۹۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان