دیوان حافظ شیرازی صفویه

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۱۲/۰۰۰
پدید آورندگان : خواجه شمس الدین محمد بن بهاء الدین جافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 8
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز، تذهیب، مینیاتور،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان