مینیاتور

​مینیاتور (miniature): نگارگری؛ نوعی نقّاشی که در آن رنگ جنبه‌ی تزیینی داشته و در جزئیات آن ریزه­‌کاری فراوان به کار رفته و قواعد مناظر و مرایا و کالبدشناسی نیز رعایت نمی­‌شود.

نظر شما: