مینیاتور

در مرکز تصویر یک چرخ و اژدهایی روی آن دیده میشود در سمت راست قسمتی از بدن یک اسب سیاه و در پس زمینه یک صخره دیده میشود که سه نفر پشت آن ایستاده اند.آسمان این اثر به رنگ طلایی با ابرهای خاکستری به سبک چینی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۲۰
موضوع اثر : داستانی- اسطوره
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک