برگی از شاهنامه (نبرد گرشاسب)

نظر شما:

تصویر گرشاسب در حال نبرد با لشکریان دشمن در دو طرف لشکریان قرار دارند که چند صخره و درخت نیز در میانشان دیده میشوند. اثر دارای ۴ ستون و ۱۵سطر و مجدول طلایی و نارنجی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۰۷
موضوع اثر : داستانهای شاهنامه
رنگ : -
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : منوچهر, کاغذ, نگارگری