دیوان (ف) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۶۵/۰۰۱
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 11
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان