ساقینامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۸۱/۰۰۲
پدید آورندگان : عرفی شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر عرفانی ) قرن 10
تاریخ خلق : ۹۱۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، مغزی دار، دست ساز، متن و حاشیه،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان