نفیسه (ف) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۸۱/۰۰۱
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۹۱۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، متن و حاشیه ، دست ساز، مغزی دار،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق, عرفان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان