دیوان هلالی جغتائی استرآبادی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۲۱/۰۰۰
پدید آورندگان : بدرالدین هلالی جغتایی استرآبادی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 10
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان