تحفة الحیدریة (دیوان) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

در ۱۴ بند شامل غزل و قصاید و در نجف اشرف سروده شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : ملا اسماعیل عارف (شاعر) نصرالدین روئینی متخلص به سالک (کاتب)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 13
تاریخ خلق : ۱۴ ذیحجه ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان