دیوان خاقان قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد مهدی حسینی فراهانی (خطاط) فتحعلی قاجار، شاه ایران (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 13
تاریخ خلق : ۱۲۳۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک