قسطاس‌الشعر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۶۶/۰۰۰
پدید آورندگان : آقا فتحعلی حجاب شیرازی (کاتب) فریدون میرزای قاجار (مؤلف)
موضوع اثر : عروض
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهار مهره رنگارنگ، روغنی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهارمهره رنگارنگ، روغنی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک