سفر جنگی به ترکستان و ترکمنستان (‎۸۸۰) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه نستعلیق سده۱۳ کاغذ نسخه فرنگی آبی جدوب رو به مخمل است متن داخل جدول رنگارنگ و دارای کمند شنگرفی است کتاب ار امان الله میرزا ضیاء الدوله در ۱۳۰۳ اصل از کرو دکف است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۳۸/۰۰۰
پدید آورندگان : کردوکف (مؤلف) امان‌الله میرزا (مترجم)
موضوع اثر : تاریخ ترکستان/ تاریخ ترکمنستان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فرنگی، پارچه مخمل،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی، دستباف، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک