دیوان شعاعی قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۴۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسین بن محمدباقر شعاعی قاجار (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۰۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، پارچه مخمل،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره، عکاسی و سیاه قلم و جدول کشی، دستباف،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان