کلیات نصرت اردبیلی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۹۸/۰۰۰
پدید آورندگان : نصرالله صدرالممالک اردبیلی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۰۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، پارچه مخمل، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان