جنگ سباتیل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۷۱۵/۰۰۰
پدید آورندگان : میرزا جان کاشانی (مترجم)
موضوع اثر : جنگ سباتیل
تاریخ خلق : ۱۲۸۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، پارچه مخمل،
تکنیک : دست نویس، دستباف، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۶۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان