سفر جنگی به ترکستان و ترکمنستان در ۱-‎۱۸۸۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۶۲۹/۰۰۰
پدید آورندگان : اسکوبلف (مؤلف) امان‌الله میرزا (مترجم)
موضوع اثر : تاریخ ترکمنستان
تاریخ خلق : ۱۳۰۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
جنس : فرنگی، پارچه مخمل،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی، دستباف،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان