مکتوبی با خطاب "مخلص اخلاص توامان" قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۶۸۴/۰۰۲
پدید آورندگان : علی‌اصغر آشتیانی (مؤلف)
موضوع اثر : نثر فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، پارچه مخمل،
تکنیک : دست نویس، دستباف، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان