موش و گربه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۳۵/۰۰۰
پدید آورندگان : عبیدالله عبید زاکانی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ لطیفه، هجو و طنز در ادبیات فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۴۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، پارچه،
تکنیک : دست نویس، دستباف،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان