وصایاء علی‌بن ابیطالب صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۴۱/۰۰۲
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : وصیتنامه امام اول(ع)
تاریخ خلق : شوال ۱۱۱۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ سپاهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلا پوش، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک