سلوک (یا) ده فصل صفویه

نظر شما:

خط نسخه نستعلیق رکن الدین بن سید علی مشهدیان حسینی در ۹۷۴ دارای پیشانی مذهب با چهر تصویر آب و رنگ دارای ۷۳ و در هر صفحه۱۸سطر کاغذ ترمه ختائی جلد تیماج قهوه ای تازه سلوک یا ده اصل از شاه نعمت الله ولی به نظم و نثر عرفانی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۷۶/۰۰۳
پدید آورندگان : رکن‌الدین‌بن سید علی مشهدیان حسینی (کاتب) نعمه الله بن عبدالله نعمه الله ولی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۹۷۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختایی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک