شرح مناجات حضرت علی (ع) صفویه

نظر شما:

خط نسخه نستعلیق رکن الدین بن سید علی مشهدیان حسینی در ۹۷۴ دارای پیشانی مذهب با چهر تصویر آب و رنگ دارای ۷۳ و در هر صفحه۱۸سطر کاغذ ترمه ختائی جلد تیماج قهوه ای تازه از شاعری با تخلص حقیری پس از دیباچه منصور که نام مترجم در آن آمده است .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۷۶/۰۰۵
پدید آورندگان : حقیری (شارح و مولف) رکن‌الدین‌بن سید علی مشهدیان حسینی (کاتب) علی بن ابیطالب (ع) امام اول (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : مناجات/ نقل و قولهای علی‌ بن ابی‌طالب (ع) امام اول
تاریخ خلق : ۹۷۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختایی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب،
واقف : حاج حسین آقا ملک