الارجوزة الرمانیة

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۵۷/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدمهدی‌بن مرتضی بحرالعلوم (نامعلوم) هاشم بن مرتضی طباطبایی (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)