بیگلربیگی خراسان به میرزا سعید حکیم در حالتی که شعر و تصویر بهرامشاه فرستاده

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۷۹/۱۱۸
پدید آورندگان : عباس قلی‌خان بیگلربیگی (نامعلوم)
موضوع اثر : نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
برچسب‌ها :