مرقع خوشنویسی[مرقع] قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عنوان اصلی: مرقع خوشنویسی[مرقع] و عنوان قراردادی: سطر نستعلیق مشقی ممتاز با موضوع: ‎۱. مرقعات. ‎۲. خوشنویسی -- ایران. متعلق به قرن ‎۱۳‎ هجری قمری ، نوع خط: متن: نستعلیق ، درجه خط: ممتاز ، رنگ کاغذ: نخودی با افشان غبار و نوع جلد: پارچه آبی رنگ می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۳۶/۰۰۳
موضوع اثر : مرقعات - خوشنویسی ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی با افشان غبار
جنس : پارچه، مقوا،
تکنیک : دستنویس، طلا اندازی ، حل کاری،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)