مرقع خوشنویسی[مرقع] قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قطعه مرقع خوشنویسی[مرقع]، با موضوع مرقعات، خوشنویسی ایران، دارای جلد پارچه ای آبی رنگ.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۳۶/۰۱۳
موضوع اثر : مرقعات - خوشنویسی ایران
رنگ : -
جنس : کاغذ، پارچه، کاغذ و مقوای الوان،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک