قلمدان لاکی با نقش گل و مرغ زندیه

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش گل و مرغ بر روی آن. رقم محمد باقر و به تاریخ ۱۱۹۵
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۱۵
پدید آورندگان : محمد باقر (نگارگر)
موضوع اثر : گل و مرغ
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : گل ماشی
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ارتفاع (۳ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک