قلمدان لاکی با نقش قدنماسازی

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش قدنماسازی بر روی آن و نقش مدالیون و شکارگاه در دیواره های جانبی آن. دهانه اثردارای برش نیم دایره ایی است.این قلمدان فاقد رقم.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۲۵
موضوع اثر : قدنماسازی- شکارگاه- منظره پردازی- مدالیون- چهره پردازی
رنگ : مرغش
جنس : کاغذ، آبرنگ، لاک الکل، طلای اصل،
تکنیک : لایه های کاغذ، لاک کاری، آبرنگ، چسباندن، حل کاری، مرغش ،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۴ سانتیمتر) ارتفاع (۳ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
محل نمایش : نگاره(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک