قلمدان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری فاقد رقم و تاریخ، دارای مهر مقواکار"محمد رفیع" است. زمینه اصلی طلایی رنگ و دارای نقوش اسلیمی و ختایی است. احتمالا مربوط به دوره قاجاریه است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۵۴
پدید آورندگان : العبد الراجی رفیع الحسینی (مقواکار)
موضوع اثر : اسلیمی ختایی
تاریخ خلق : (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: طلایی
تکنیک : ساخت قلمدان با چسباندن لایه های کاغذ ی، نقاشی زیر لاکی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک