دو بز در مرتع

نظر شما:

تابلو سوزندوزی روی ابریشم طلایی. ابعاد ۴۲/۵*۳۱.تکنیک ساده با کوکهای رنگی و دوخت بسته و ساقه دوزی. تونالیته قهوه ای، سفید و سبز چشم نواز است. آستر تیترون سفید که با دندان موشی به رویه وصل است. زیر دوخت و پارچه زمینه ساپورت لایی چسب دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۹.۰۰۰۱۱
موضوع اثر : تابلو
رنگ : طلایی
ابعاد : طول (۴۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک