میدان گاو بازی

نظر شما:

بافت کارخانه توماس استیونس با بافت ساده و تکنیک بافت ساده است.ابعاد ۶*۱۳/۵سانت.مانند ابریشم بافی ایران استو نقوش رنگارنگ با استفاده از پودهایی که با دست گذاشته شده است.در نوشته های پشت اثر که شناسنامه دارد به این موضوع اشاره شده است و به پرتره زنان مشهور که به اسم آنها بافته شده اشاره دارد. این تابلوبرنده ۲۱ دیپلم و مدال است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۹.۰۰۰۱۲
پدید آورندگان : کارخانه کاونتری (بافنده)
موضوع اثر : تابلو
رنگ : فیلی روشن
ابعاد : طول (۶ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : منسوجات