تابلو گوزن در بیشه

نظر شما:

قلابدوزی و حوله دوزی(برجسته دوزی) مشهد.ابعاد ۶۴/۵*۴۶ .نوع دوخت پرز بلند نمای گوزن را به دقت نشان می دهد. تصویر یک گوزن ایستاده با گل و درخت . دوخت بدن پشم و سبز کامواست.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۹.۰۰۰۱۴
موضوع اثر : تابلو
رنگ : مشکی
جنس : پشم و کاموا ، ساپورت چلوار،
تکنیک : قلاب دوزی و حوله دوزی، قلابدوزی و حوله دوزی،
ابعاد : طول (۶۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۴۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : منسوجات