ترمه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این اثر از دو ترمه محرماتی شیری- قرمز در بیرون و ترمه سرمه ای شاخ گوزنی در داخل تشکیل شده است. جنس پشم با آستر سبز کج راه. ترمه محرماتی راه راه ساپورت آجیده دوزی با ردیف های مورب ۷-۸ میلیمتری است. ترمه راه راه شیری قرمز به عرض ۲۴/۵ سانتیمتر اطراف ترمه سرمه ای است. در فاصله دو ترمه نوار ۳ سانتی کرمانی دوز شده است. نوار با ۲یراق ۱ و۲ سانتی گلابتون روی حاشیه قرمز است. در فاصله دو قطعه نوار ۳ سانتیمتر کرمانی دوخت است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۹.۰۰۰۵۴
موضوع اثر : رومیزی/سوزنی حمام/روی کرسی
رنگ : سرمه ای
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۷۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)