قالیچه تابلویی دراویش پهلوی

نظر شما:

در متن لاکی رنگ این تابلو فرش نقش دو تن از دراویش صوفی با کشکول و تبرزین همراه با حوض آب وپرندگان دیده میشود. این تابلو فرش از جنس نخ وپشم با ۴۷ گره متقارن یا ترکی باف از بافنده ای نامعلوم ومحل وتاریخ بافت نامعلوم، یکی از یک جفت تابلو فرش با نقش یکسان است.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۴۳
موضوع اثر : دراویش
تاریخ خلق : شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : لاکی
جنس : پشم، پنبه،
تکنیک : دست بافت، لول ، دوپوده، 47 گره، ترکی باف( متقارن)،
ابعاد : طول (۸۱ سانتیمتر) عرض (۵۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) قطر (۹۷ سانتیمتر)
اهداکننده : نسرین دستغیب
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو نسرین دست غیب بهشتی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان