تابلو فرش پهلوی

نظر شما:

در متن لاکی رنگ این تابلو فرش نقش دو تن از دراویش نعمت اللهی با کشکول و تبرزین همراه با حوض آب وپرندگان دیده میشود. این تابلو فرش از جنس نخ وپشم با ۴۷ گره متقارن یا ترکی باف از بافنده ای نامعلوم ومحل وتاریخ بافت نامعلوم، یکی از یک جفت تابلو فرش با نقش یکسان است.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۴۴
موضوع اثر : دراویش
تاریخ خلق : شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه لاکی (قرمز)
جنس : پشم، پنبه،
تکنیک : دست بافت، دو پوده، لول ، 47 گره، ترکی باف (متقارن)،
ابعاد : طول (۸۱ سانتیمتر) عرض (۵۷ سانتیمتر) قطر (۹۷ سانتیمتر)
اهداکننده : نسرین دستغیب
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو نسرین دست غیب بهشتی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان