قالیچه گلدانی کاشان پهلوی

نظر شما:

قالیچه گلدانی، احتمالا بافت کاشان، با زمینه کرم رنگ با نقش یک گلدان بزرگ با گلهای فرنگی آویخته از آن که کل زمینه را پوشانده است و دو لچک در بالای آن بشکل محراب و حاشیه های باریک درونی و بیرونی به رنگ لاکی و سرمه ای و حاشیه پهن کرم رنگ با نقوش اسلیمی و گلهای فرنگی و شاه عباسی با نقشه یک دوم و ۴۵ گره فارسی (نامتقارن).
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۳۸
موضوع اثر : طرح گلدانی
تاریخ خلق : شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه : کرم
جنس : پشم، پنبه (نخ)، پنبه (نخ)،
تکنیک : دست بافت، دوپوده، لول باف، گره نامتقارن (فارسی)، 45 گره،
ابعاد : طول (۲ متر) عرض (۱ متر و ۳۰ سانتیمتر) قطر (۲ متر و ۳۹ سانتیمتر)
فروشنده : ؟
نمایشگاه‌ها : فرش
برچسب‌ها : فرش
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان