قالی طرح گنبدی تبریز پهلوی

نظر شما:

قالی تبریز با زمینه نخودی رنگ دارای طرح ترنجدار شکسته با چله ابریشم که حالت گنبدی بخود گرفته است ، و تعداد ۶۰ گره ترکی (متقارن) بافت شرکت فرش تبریز است. این فرش حدودا ۵۰ سال قدمت دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۴۱
پدید آورندگان : شرکت فرش تبریز (بافنده)
موضوع اثر : طرح گنبدی
تاریخ خلق : شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : پشم، ابریشم ، پنبه،
تکنیک : دست بافت، دو پوده، ترکی باف (متقارن)، لول باف،
ابعاد : طول (۳ متر) عرض (۲ متر و ۱۲ سانتیمتر) قطر (۳ متر و ۵۴ سانتیمتر)
واقف : بانو ایران دستغیب بهشتی
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو ایران دست غیب بهشتی
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان