قالی صوف باف کاشان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قالی برجسته بافت کاشان با جنس نخ وپشم و طرح افشان شاه عباسی با گره فارسی یا نامتقارن و رجشمار ۴۲ به تاریخ بافت ۱۳۰۲ شمسی نقشه یک دوم و شیرازه متصل از بافنده ای نامعلوم است. به این نوع برجسته بافی صوف بافت گفته می شود.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۰۷
موضوع اثر : نقش افشان
تاریخ خلق : ۱۳۰۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه کرم
جنس : پرز: پشم، پنبه (نخ)، پنبه (نخ)،
تکنیک : دست بافت، دو پوده، لول بافت، فارسی بافت (نامتقارن)، 42 گره، 64 گره،
ابعاد : طول (۳ متر و ۵ سانتیمتر) عرض (۲ متر و ۹ سانتیمتر) قطر (۳ متر و ۶۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان