پلان مجموعه حرم امام رضا و اماکن متصل

نظر شما:

پلان مجموعه حرم مطهر امام رضا (ع) و اماکن متصل به آن ترسیم شده توسط سلیمان خان به زبان فارسی دارای کاغذ کرم رنگ و پاسپارتو قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۱۱
پدید آورندگان : سلیمان خان مهندس (ترسیم کننده)
موضوع اثر : مذهبی تاریخی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۵۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۴۴ سانتیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک