مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین ورثه رشید شهاب الملک با علی آقا پیرامون واگذاری املاک به تاریخ ۱۳۳۰ ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۲ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۴۱
موضوع اثر : مبایعه نامه بین ورثه رشید شهاب الملک با علی آقا
تاریخ خلق : ۱۹ شعبان ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری