مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین میرزا قاسم فرزند میرزا عبدالقادر با بایزید فرزند محمد ایلخانی پیرامون واگذاری یک دانگ از قریه سرباغچه به انضمام مبایعه نامه فروش ملک مذکور توسط بایزید با برادرش در ظهر سند به تاریخ ۱۳۳۷ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۵ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۶۶
موضوع اثر : مبایعه نامه بین میرزا قاسم با بایزید
تاریخ خلق : ۶ ربیع‌الاول ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری