نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد باقر بهبهانی از بوشهر به حاجی سید حسین طباطبائی در بهبهان پیرامون فروش اجناس در بمبئی و لندن به انضمام صورتحساب به تاریخ ۱۳۲۹ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و پاکت نامه صورتی یک مهر بر روی پاکت نامه
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۸۱۱
موضوع اثر : نامه محمد باقر بهبهانی از بوشهر به حاجی سید حسین طباطبائی
تاریخ خلق : ۱۳ ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی